Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.04.2020 15:33:01
Дата здійснення дії: 14.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Код за ЄДРПОУ:  04543571
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМТСВО "ПОЛІГРАФКНИГА" щодо проведення річних загальних зборів, що скликаються на 14.04.2020 р. повідомляє наступне:

Відповідно до обмежувальних заходів, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (в редакції затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 року №255), до 24.04.2020 р. забороняється (зокрема) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування (...).

Таким чином, відповідно до зазначеної постанови, проведення річних загальних зборів що скликаються на 14.04.2020 р., заборонено і відкладається на невизначений термін.

Відповідно до п.10 Розділу XVII. "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" закону України "Про акціонерні товариства" (із змінами внесеними Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX): тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

У разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України, є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначаємо, що після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку тимчасового порядку дистанційного проведення загальних зборів, Наглядовою радою буде прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів і порядок в якому вони будуть проводитись (в порядку дистанційного проведення, або в загальному порядку у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину).

Про скликання річних загальних зборів акціонери будуть повідомлені додатково, в порядку визначеному чинним законодавством.