Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 02.09.2010
Дата публікації 13.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Юридична адреса* М.КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17Ж
Керівник* Азаров Микола Петрович - Директор. Тел: 0444430397
E-mail* 04543571@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер
Відкрите акціонерне Товариство "Автотранспортне товариство Поліграфкнига" (надалі - Товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах:
19 жовтня 2010 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 жовтня 2010 року о 12 год.00 хв.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м. Київ, вул. Туполєва 17ж (приймальня Директора).
Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Туполєва 17ж.
Порядок денний:
1. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію) (про (обрання) визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства; про (обрання) визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; про визначення дати припинення ведення реєстру; про затвердження рішення про дематеріалізацію; про визначення персонального способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій Товариства).
2. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати його послуг.
3. Про порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту та/або затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Туполєва 17ж, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначається станом на 19 жовтня 2010 року.
Телефони для довідок : (044) 443-03-97
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02.09.2010 р. в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №161
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Азаров Микола Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.09.2010
(дата)