Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 14.03.2016 20:08:29
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Юридична адреса* 04128,М.КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17Ж
Керівник* Лебтаг Любов Омелянівна - Директор. Тел: 044-449-98-56
E-mail* ig_dem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСІДАННЯ

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ПОЛІГРАФКНИГА»

(надалі – Товариство)

 

м. Київ                                                                                                   від 14 березня 2016р.

Дата, час та місце проведення засідання: 14 березня 2016р. об 11.00 годині за адресою:             Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж.

Присутні:

Голова Наглядової ради - Лебтаг Валерій Леонідович;

Член Наглядової ради - Лебтаг Дмитро Валерійович;

Член Наглядової ради - Лебтаг Марія Валеріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів та винесення його на розгляд загальних зборів.
 2. Про скликання загальних зборів акціонерів.
 3. Визначення дати складення переліку, згідно якого акціонерам надсилаються повідомлення про загальні збори акціонерів.
 4. Визначення дати складення переліку, акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах акціонерів.
 5. Про затвердження тексту повідомлення загальних зборів акціонерів.
 6. Про затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів.
 7. Про призначення голови, секретаря та реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.
 8. Про лічильну комісію загальних зборів акціонерів.
 9. Про затвердження форми та тексту бюлетеня.

 

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1.1. Затвердити та винести на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства наступні питання порядку денного:

1.    Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

2.    Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

3.    Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4.    Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5.    Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6.    Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7.    Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015рік..

8.    Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

9.    Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

2.1. Для вирішення вищевикладених питань скликати річні загальні збори акціонерів Товариства на 22 квітня 2016 року, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).

2.2. Забезпечити Директору Товариства скликання загальних зборів акціонерів передбаченим у Статуті способом, а також надрукувати повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому органі.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

3.1. Визначити датою складення переліку, згідно якого акціонерам надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів – 18 березня 2016 року.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

4.1. Визначити датою складення переліку, акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2016 року.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

5.1. Затвердити текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів у редакції, що додається.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

6.1. Затвердити проекти рішень загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2016 року, у редакції, що додається.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

7.1. З метою проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 22 квітня 2016 року призначити:

 • Головою загальних зборів акціонерів – Лебтаг В.Л..
 • Секретарем загальних зборів акціонерів – Лебтаг М.В.
 • Реєстраційну комісію у складі Лебтаг Л.О.(голова комісії) та Лебтаг Д.В.(член комісії).

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

 1. Попередньо затвердити та винести на розгляд загальних зборів наступних кандидатів в лічильну комісію:
 2. голова комісії –  Андрійченко О.М.;
 3. член комісії -      Сідорук О.М.;

 

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

9.1. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, у редакції, що додається.

Голосували «ЗА» - Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Голова наглядової ради                                                                ______________/ Лебтаг В.Л./

 

Член наглядової ради                                                                    ______________/ Лебтаг Д.В./

 

Секретар наглядової ради                                                            ______________/ Лебтаг М.В./

м.п.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Лебтаг Любов Омелянівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2016
(дата)